Зовнішня торгівля області товарами

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 49,7 млн. дол. 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2019р. становили 281,1 млн.дол. США, імпорту – 231,4 млн.дол. США, що порівняно з обсягами січня–квітня  2018р. склало відповідно 94,1% та 81,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 49,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,21.

Cеред  регіонів  України  за  обсягами  експорту  товарів область посіла 14 місце, імпорту – 13 місце.

Партнерами  області  у зовнішній торгівлі  товарами  були  нерезиденти  з 93 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Індії, Польщі, Словаччини, Чехії, Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Італії, Іраку.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив  158 млн.дол. США або 56,2% від загальнообласного обсягу експорту.

У товарній структурі експорту області значну частку займали обсяги полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості,  деревини та виробів з деревини, живих тварин, продуктів  тваринного походження, мінеральних продуктів, продуктів рослинного походження.

У  розрахунку  на  одну особу  населення  в  області  експортовано  товарів  на 204,9 дол. США (по Україні – 388,6 дол. США),  що відповідає 17 місцю серед регіонів держави.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Китаю, Румунії, Білорусі.

З країн ЄС отримано товарів на 102,7 млн.дол. США або 44,4% від  загальнообласного  обсягу  імпорту.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних матеріалів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

За даними ГУ статистики в Івано-Франківській області