ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Розподіл всіх юридичних осіб за організаційними формами:

(станом на 1 квітня 2020 року)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ од.
Усього юридичних осіб 28 821
у тому числі
фермерське господарство 721
приватне підприємство 4 669
державне підприємство 60
казенне підприємство 0 
комунальне підприємство 433
дочірнє підприємство 284
іноземне підприємство 8
підприємство об’єднання  громадян (релігійної організації, профспілки) 61
підприємство споживчої кооперації 54
акціонерні товариства 205
з них
публічне акціонерне товариство 16
приватне акціонерне товариство 104
товариство з обмеженою відповідальністю 9 338
товариство з додатковою відповідальністю 43
повне товариство 39
командитне товариство 20
кооперативи 646
з них
виробничий 168
обслуговуючий 327
споживчий 2
сільськогосподарський виробничий 31
сільськогосподарський обслуговуючий 86
органи влади, організації (установи, заклади) 3 152
з них
державна організація (установа, заклад) 241
комунальна організація (установа, заклад) 2 013
приватна організація (установа, заклад) 40
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 69
асоціація 32
корпорація 5
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 8
інші об’єднання юридичних осіб 14
товарна біржа 13
кредитна спілка 34
споживче товариство 144
недержавний пенсійний фонд 3
політична партія 555
громадська організація 2 937
спілка об’єднань громадян 31
релігійна організація 1 254
профспілка, об’єднання профспілок 1 676
творча спілка (інша професійна організація) 15
благодійна організація 620
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 983
орган самоорганізації населення 82
Довідково
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1 546
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ) 1 495
представництво 51