ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Розподіл всіх юридичних осіб за організаційними формами:

(станом на 1 січня 2019 року)

Кількість юридичних осіб за організаційними формами

 

(на 01 жовтня 2018 року)

  Усього
 
Усього юридичних осіб1 27577
у тому числі  
фермерське господарство 680
приватне підприємство 4602
державне підприємство 62
казенне підприємство  
комунальне підприємство 374
дочірнє підприємство 290
іноземне підприємство 8
підприємство об’єднання  громадян (релігійної організації, профспілки) 61
підприємство споживчої кооперації 56
акціонерні товариства 216
з них  
публічне акціонерне товариство 24
приватне акціонерне товариство 106
товариство з обмеженою відповідальністю 8570
товариство з додатковою відповідальністю 45
повне товариство 38
командитне товариство 20
кооперативи 620
з них  
виробничий 168
обслуговуючий 303
споживчий 2
сільськогосподарський виробничий 30
сільськогосподарський обслуговуючий 85
органи влади, організації (установи, заклади) 3281
з них  
державна організація (установа, заклад) 249
комунальна організація (установа, заклад) 2079
приватна організація (установа, заклад) 37
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 69
асоціація 31
корпорація 6
консорціум 2
концерн 3
спілка споживчих товариств 8
інші об’єднання юридичних осіб 14
товарна біржа 12
кредитна спілка 34
споживче товариство 144
недержавний пенсійний фонд 2
політична партія 562
громадська організація 2688
спілка об’єднань громадян 27
релігійна організація 1234
профспілка, об’єднання профспілок 1671
творча спілка (інша професійна організація) 15
благодійна організація 600
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 877
орган самоорганізації населення 79
 
Довідково  
Відокремлені підрозділи2 юридичних осіб 1513
у тому числі  
філія (інший відокремлений підрозділ) 1469
представництво 44


2
Дані наведено по відокремлених підрозділах юридичних осіб,  відомості про які значаться в ЄДР. Також включені відокремлені підрозділи юридичних осіб іноземних держав, відомості про які не підлягають внесенню в ЄДР.
Дані наведено по юридичних особах, відомості про які значаться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).