ПРОМИСЛОВІСТЬ ПРИКАРПАТТЯ

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні-березні 2020 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–березні 2020р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 12,9 млрд.грн (у січні–березні 2019р. – на 17,6 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації 55,7% становила продукція підприємств переробної промисловості, 36,2% – з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 7,1% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 1% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Більше 35% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (23,4%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (14,2%), машинобудування (11,1%), виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,8%).

Частка  області  у загальнодержавному  обсязі  реалізованої  промислової  продукції  склала  2,2%,  що  відповідає  13  місцю  серед  регіонів  України.  Питома  вага  реалізованої  промислової  продукції  підприємств  з  виробництва  хімічних  речовин  і  хімічної  продукції у загальнодержавних обсягах склала 15,1%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 6,1%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 5,3%, з добування сирої нафти та природного газу – 3,8%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,3%.